Position: Bearing Directory » directory » Europe » Bosnia Hercegovina 订阅RssFeed

“Bosnia Hercegovina”bearing company directory

  • TBS Trade d.o.o.

    Ovlašteni distributer za SKF, FASING S.A., MOJ S.A.

    www.tbstrade.ba - 2015-12-24 - Favorite
    PR:
    Browse:858
  • Lezaj Trade d.o.o.

    Ležaj Trade d.o.o. Sarajevo – već dugi niz godina vodeći distributer industrijskih i auto ležajeva najrenomiranijih svjetskih proizvođača.

    www.lezajtrade.ba - 2015-12-24 - Favorite
    PR:
    Browse:862
  • CLK Interpromet d.o.o.

    CLK-INTERPROMET D.O.O. posluje od 1996g., kao najveći Distributer SKF grupacije na području Bosne i Hercegovine. BANNER ponovo pobjednik! Ocjena za kapacitet 4,6 ponena Ocjena za dopunjavanje 5,0 ponena Zbirna ocjena 4,3

    clkm.com.ba - 2015-12-24 - Favorite
    PR:
    Browse:980
共 3 条1
55